Βραχυχρόνια Αστική Μίσθωση – Σήμα ΕΟΤ

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν τα διαμερίσματά τους ή τις εξοχικές του κατοικίες σε τουρίστες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών τύπου Airbnb με βραχυχρόνια αστική μίσθωση αναρωτιούνται συνεχώς αν θα πρέπει να εκδώσουν σήμα ΕΟΤ ώστε να είναι νόμιμοι. Το κύριο και κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να επεξηγηθεί είναι ποια ακίνητα αδειοδοτούνται με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (σήμα ΕΟΤ). Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με σήμα ΕΟΤ αδειοδοτούνται εκτός από τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία) και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που διακρίνονται σε: αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) που ορίζονται ως μονοκατοικίες με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια […]

Διάβασε περισσότερα