Προαξιολόγηση Τουριστικών Καταλυμάτων

προαξιολόγηση τουριστικών καταλυμάτων

Η προαξιολόγηση τουριστικών καταλυμάτων είναι ένα μοναδικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών προκειμένου να προετοιμάσουν κατάλληλα τις τουριστικές τους μονάδες για την κατάταξη τους σε κλειδιά και αστέρια. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι μέχρι τις 31/12/2017 τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων παύουν αυτοδίκαια και θα πρέπει όλα τα καταλύματα να διαθέτουν Πιστοποιητικό Κατάταξης Αστεριών και Κλειδιών σύμφωνα με το νέο σύστημα προδιαγραφών.

  • Προέλεγχος και προαξιολόγηση τουριστικών καταλυμάτων για κατάταξη (αστεριών | κλειδιών)

Με βάση την παραπάνω νομοθετική πρόβλεψη, η INTOUR σας κατευθύνει και δύναται να συμβουλεύσει τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις νέες προδιαγραφές για την κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων. Η ταξινόμηση αυτή αφορά την κατάταξη των ξενοδοχειακών μονάδων σε αστέρια και των επιπλωμένων ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων-δωματίων σε κλειδιά. Η πρόταση για προέλεγχο και προαξιολόγηση τουριστικών καταλυμάτων, πρίν την κατάταξη σε αστέριια ή κλειδιά, σας αποτρέπει από μη αναμενόμενα αποτελέσματα και περιττά έξοδα.

  • Σχεδίαση προτεινόμενων παρεμβάσεων

Μέσω κατευθυνόμενων τροποποιήσεων και λειτουργικών παρεμβάσεων που είμαστε σε θέση να προτείνουμε, οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν την κατάταξη που θα ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες και στους σκοπούς τους.

  • Συνεργασία με εταιρείες πιστοποίησης

Η εμπειρία και η  κατάρτισή μας πάνω σε θέματα επιθεωρήσεων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και ενοικιαζόμενων δωματίων – διαμερισμάτων, μας δίνει το προνόμιο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στα αστέρια ή τα κλειδιά που επιθυμείτε. Η πολυεπίπεδη συνεργασία μας με τις πιο διακεκριμένες εταιρείες πιστοποίησης επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά μας στα θέματα των κατατάξεων.