Υπηρεσίες

Διαχείριση ακινήτων
Αξιοποίηση ακινήτων
Ανακαίνιση
Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων
Αδειοδοτήση τουριστικών καταλυμάτων
Τουριστική Επένδυση