Τουριστική Επένδυση

Αναμφίβολα, η βαριά βιομηχανία της χώρας μας είναι ο τουρισμός και κατά συνέπεια κάθε Τουριστική Επένδυση είναι εκ προοιμίου μια ασφαλής επένδυση συγκριτικά με άλλες επενδυτικές προτάσεις. Για την επιτυχία κάθε επενδυτικού σχεδίου βασικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη στρατηγικής, έρευνας της αγοράς και του ανταγωνισμού, καθώς και άλλες καίριες παράμετροι που συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία της επένδυσης.

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων Θεματικού Τουρισμού (αγροτουρισμός κτλ.)

Οι ευκαιρίες στο επενδυτικό τοπίο της χώρας και δη στον τουριστικό τομέα είναι πολλές, ωστόσο, η έλλειψη γνώσης, επικοινωνίας και πίστης στο όραμα του κάθε επενδυτή αποτελούν τροχοπέδη για περαιτέρω ανάπτυξη.  Τουρισμός δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα και ο γαλανός ουρανός. Η χώρα μας διαθέτει επίσης,  άγρια φυσική ομορφιά, πλούσια βλάστηση,  ανεξερεύνητες διαδρομές πεζοπορίας,  ιαματικές πηγές,  αγνά προϊόντα και κάθε λογής άλλο τουριστικό αξιοποιήσιμο προϊόν. Η INTOUR παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, τεχνικοοικονομικών μελετών καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων ειδικά για υπηρεσίες θεματικού τουρισμού όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο γαστρονομικός, θρησκευτικός και αρχαιολογικός τουρισμός.

Εξέλιξη Επιχειρηματικής Ιδέας

Πολλές φορές μια επιχειρηματική ιδέα ενώ έχει όλες τις δυνατότητες να εξελιχθεί και να πετύχει, δυστυχώς, δεν μετουσιώνεται πάντα σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η INTOUR ούσα η ίδια μια νεοφυής επιχειρηματική εταιρεία επιστημόνων και επιχειρηματιών, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες  στα πλαίσια της εξέλιξης της επιχειρηματικής ιδέας και διερευνά ευκαιρίες χρηματοδότησης και τεχνολογικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας πάντα την αγαστή συνεργασία με τον επενδυτή και εμπνευστή της επιχειρηματικής ιδέαςΤουριστική Επένδυση

Διαχείριση Επενδυτικού Σχεδίου

Η Διαχείριση Επενδυτικού Σχεδίου περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες των οποίων ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαμορφώνουν σημαντικά το βαθμό επιτυχίας ενός επενδυτικού σχεδίου. Η INTOUR προσφέρει στα πλαίσια της διαχείρισης επενδυτικού σχεδίου την αναζήτηση της χρηματοδότησης, την κατάρτιση και την παρακολούθηση των συμβάσεων έργου, τη σύνταξη και παρακολούθηση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού, το συντονισμό και την εποπτεία των τεχνικών σχεδίων βάσει των απαιτούμενων τουριστικών προδιαγραφών και τέλος, τον απολογιστικό έλεγχο ποιότητας, προδιαγραφών και κόστους.

Κατασκευή Τουριστικών Καταλυμάτων

Κάθε επένδυση, αναντίρρητα, είναι ένα μοναδικό project, η επιτυχημένη ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί αυτοσκοπό του project. Ιδιαίτερα, όταν αναφερόμαστε σε τουριστική επένδυση που αφορά την κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων, η σημασία και η προσοχή στις λεπτομέρειες του project είναι αυξημένη. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων δεν είναι μια τυπική και συνηθισμένη κατασκευή αλλά τουναντίον απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και βαθιά εμπειρία του τουριστικού πεδίου. Κάθε κατασκευή πραγματώνει το όραμα του επενδυτή καλύπτοντας στο ακέραιο τις υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Είμαστε δίπλα σας, από την απλή επίπλωση ενός ακινήτου, με εξαιρετική αισθητική και εργονομία, έως την κατασκευή τουριστικών ακινήτων με το κλειδί στο χέρι, προσφέροντας άρτιες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές.