Βραχυχρόνια Αστική Μίσθωση – Σήμα ΕΟΤ

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που ενοικιάζουν τα διαμερίσματά τους ή τις εξοχικές του κατοικίες σε τουρίστες μέσω διαδικτυακών πλατφορμών τύπου Airbnb με βραχυχρόνια αστική μίσθωση αναρωτιούνται συνεχώς αν θα πρέπει να εκδώσουν σήμα ΕΟΤ ώστε να είναι νόμιμοι.

Το κύριο και κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να επεξηγηθεί είναι ποια ακίνητα αδειοδοτούνται με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (σήμα ΕΟΤ).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με σήμα ΕΟΤ αδειοδοτούνται εκτός από τα κύρια τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία) και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που διακρίνονται σε:

  1. αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) που ορίζονται ως μονοκατοικίες με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος
  2. αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες που ορίζονται ως μεμονωμένες ή σε συγκρότημα μονοκατοικίες με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση
  3. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Ε.Ε.Δ.Δ.). Ως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ορίζονται οι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και διαμερίσματα. Το κτίριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ ενώ υπάρχουν και άλλες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την έκδοση σήματος ΕΟΤ παρακαλούμε πατήστε εδώ

Όπως προκύπτει συνεπώς από τη νομοθεσία, τα διαμερίσματα πολυκατοικιών που ενοικιάζονται με βραχυχρόνια αστική μίσθωση δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες και συνεπώς δεν αδειοδοτούνται με σήμα ΕΟΤ.

Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες αναγκαστικά και υποχρεωτικά υπάγονται στο καθεστώς των βραχυχρόνιων αστικών μισθώσεων.

Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δύναται να εκδώσουν σήμα ΕΟΤ θα πρέπει να εξετάσουν με το λογιστή τους, τι τους συμφέρει φορολογικώς, καθώς έχουν δυο (2) επιλογές.

  • Η μία επιλογή είναι να εκδώσουν σήμα ΕΟΤ και να φορολογούνται ως επιχείρηση. Η λύση αυτή λύνει τα χέρια των ιδιοκτητών καθώς μπορούν να ενοικιάζουν το ακίνητό τους για όλο το χρόνο χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.
  • Η άλλη επιλογή είναι η λύση της βραχυχρόνιας αστικής μίσθωσης. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο που ρυθμίζει τις βραχυχρόνιες αστικές μισθώσεις στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τόσο χρονικοί όσο και εισοδηματικοί.

Ανακεφαλαιώνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το Airbnb είναι ένα μοναδικό εργαλείο στα χέρια τόσο του απλού ιδιοκτήτη ενός διαμερίσματος μιας πολυκατοικίας που μέσω της πλατφόρμας εκμισθώνει βραχυχρόνια το ακίνητό του, όσο και για τον ιδιοκτήτη – επιχειρηματία (με σήμα ΕΟΤ ή χωρίς) καθώς πολλαπλασιάζονται οι επισκέπτες.

Tagged , , .